provident

POŻYCZKI CHWILÓWKI SŁAWNO

 

Pożyczki chwilówki Sławno

 

Chwilówka Sławno jest ekspresowym kredytem gotówkowym udzielanym za pośrednictwem internetu.

 

Cechy charakteryzujące chwilówki w Sławnie to:

 • szybka weryfikacja kredytowa
 • oferta dostępna dla każdego klienta (bez BIK)
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich możliwości finansowych
 • ekspresowy przelew pieniędzy na Twoje konto po wypełnieniu formularza kontaktu i kilkuminutowej weryfikacji
 • pożyczka "na dowód" - nie wymagane są dokumenty potwierdzające dochód
 • pożyczka chwilówka nie wymaga zgody małżonka

Doradcy kredytowi Sławno - "pożyczki chwilówki są znakomitym produktem finansowym dla wszystkich chcących uzyskać szybki kredyt bez zbędnych formalności i czasochłonnych procedur bankowych".


Pożyczka Chwilówka Sławno :


 

Chwilówki w Provident:

 • szybka decyzja bez zbędnych formalności
 • od 300 do 5000 zł. dla nowych klientów
 • żadnych ukrytych opłat
 • to maksimum komfortu
 • kwota dostosowana do Twoich potrzeb i możliwości

  

 

Chwilówki - SMS365:

 • maksymalna wysokość pożyczki to 620 zł.
 • brak weryfikacji zdolności kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK)
 • okres kredytowania: 30 dni
 • ekspresowy przelew gotówki na podane przez Ciebie konto
 • minimum formalności

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożyczki chwilówki Sławno, Sadowne, Chłopy, Podzborów, Sianów, Kujawska, Bystrzanowice-Dwór, Opin, Goniądz, Linery, Kościany, Florentyna, Lubachów, Malenin, Graboszyce, Leśniewo, Zajączki.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Artykuły

Kredyt z dopłatą

Preferencyjny kredyt z dopłatą rządową do odsetek (program "Rodzina na swoim") adresowany jest wyłącznie do małżeństw i osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko. Kredyt może być przeznaczony na zakup lub budowę domu lub lokalu mieszkalnego. Żeby dostać dopłatę, trzeba też spełnić dodatkowe warunki. I tak powierzchnia użytkowa kupowanego mieszkania nie może przekroczyć 75 m kw., a domu - 140 m kw., przy czym dopłata do odsetek obejmuje w pierwszym przypadku 50 m kw., a w drugim - 70 m kw. Oznacza to, że nadwyżkę w metrażu trzeba sfinansować samemu, czyli zapłacić po prostu pełne odsetki. W momencie podpisywania umowy kredytowej nie można mieć własnościowego mieszkania.

Kto może starać się o preferencyjny kredyt z dopłatami rządowymi:

 1. rodziny (małżonkowie jako współkredytobiorcy),
 2. osoby samotnie wychowujące dziecko - małoletnie lub uczące się, które nie ukończyło 25 lat,
 3. osoby samotnie wychowujące dziecko - na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na jego wiek).

Nowe zapisy w ustawie, umożliwiają przystąpienie do kredytu w celu zwiększenia zdolności kredytowej także innym osobom, które z osobami ubiegającymi się o kredyt preferencyjny z dopłatą są spokrewnione lub spowinowacone a mianowicie przez zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma, macochę lub teściów.

Osobie ubiegającej się o preferencyjny nie może przysługiwać tytuł prawny do mieszkania ani domu. Wykluczona jest również współwłasność. Dozwolone jest bycie najemcą mieszkania lub posiadanie spółdzielczego prawa lokatorskiego do niego - wówczas trzeba się zobowiązać do rezygnacji z niego w ciągu sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności nabytego mieszkania lub domu.

Podstawowe cele preferencyjnego kredytu z dopłatą rządową do oprocentowania:

 1. budowa domu jednorodzinnego
 2. zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość
 3. zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
 4. pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego
 5. wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny
 6. nadbudowa, przebudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego lub adaptacja budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Podstawowe parametry kredytu:

 1. Kredyt z dopłatami do odsetek jest udzielany tylko w walucie polskiej (PLN).
 2. Dopłaty do kredytu udzielane są przez 8 lat. Po 8 latach (gdy skończą się dopłaty) trzeba będzie płacić ratę w pełnej wysokości - wtedy jednak można kredyt zrefinansować
 3. W umowie kredytowej spłata kredytu nie może być indeksowana do zmiany kursów walut.
 4. Kwota kredytu preferencyjnego może być powiększona wyłącznie o jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem, do wysokości 2% kwoty kredytu przed doliczeniem jednorazowej i płatnej z góry składki ubezpieczenia kredytu preferencyjnego.
 5. Karencja w spłacie kredytu nie może być dłuższa niż 6 miesięcy.
 6. Spłata kredytu odbywać się będzie wyłącznie metodą równych rat kapitałowych (rata malejąca) lub równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet).

Ustawowe warunki udzielenia kredytu z dopłatą:

 1. Mieszkanie lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium RP.
 2. Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny składa pisemne oświadczenie, że nie przysługuje jej tytuł prawny do lokalu, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny.
 3. Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2.
 4. Cena zakupu mieszkania lub domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego na który został udzielony kredyt preferencyjny z dopłatami, nie mogą przekroczyć określonego limitu - ustalanego oddzielnie dla miast wojewódzkich i reszty województwa. Jego aktualne wartości dostępne są na stronie BGK.

Ustawowe warunki zastosowania dopłat:

 1. Podstawę naliczenia dopłaty stanowi pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego
 2. W przypadku, gdy powierzchnia dla lokalu mieszkalnego nie przekracza 50 m2, a dla domu jednorodzinnego 70 m2, jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia pozostającego do spłaty,
 3. W przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50 m2 i 70 m2, jako podstawę naliczenia dopłat przyjmuje się część zadłużenia pozostającego do spłaty stanowiącego iloczyn równowartości tego zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50 m2 (dla lokali)/ 70 m2 (dla domu) i powierzchni użytkowej finansowanego lokalu/domu jednorodzinnego.
 4. Dopłata stanowi równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu naliczania dopłaty.
 5. Stopa referencyjna stanowiąca podstawę do dofinansowania odsetek obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej trzymiesięcznego wskaźnika WIBOR z kwartału poprzedzającego dany kwartał, powiększona dodatkowo o 2 punkty procentowe. Aktualna stopa referencyjna dostępna jest na stronie BGK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREDYTY CHWILÓWKI

Pożyczki chwilówki - to kredyty przyznawane na krótki okres czasu, maksymalnie do 15 dni. Atrakcyjne oprocentowanie i prosta procedura uruchomienia pożyczki chwilówki sprawiają, że produkt ten cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów. Sprawdź najlepszą ofertę pożyczek chwilówek,

Chwilówki - szczegóły oferty

Oferta różnych pożyczek w miastach