provident

PROVIDENT OLSZTYN

Provident Olsztyn


 

 

 

Potrzebujesz gotówki? 300 zł. na zakupy? 500 zł. na komunię swojego dziecka? zabrakło Ci 700 zł. aby uregulować swoje zobowiązania finansowe? a może wybierasz się na wakacje i potrzebujesz 1500 zł. aby zrealizować wakacyjne marzenia swojej rodziny? W firmie Provident uzyskasz kwotę pożyczki gotówkowej na dowolny cel! Teraz 300 zł. 600 zł. 1300 zł. 2500 zł. 6000 zł. a nawet więcej możesz uzyskać kontaktując się z naszym pracownikiem.


Kierujemy się własnym systemem oceny naszych klientów, opartym na zaufaniu i wzajemnych relacjach. Jeżeli jesteś w BIK?, jeżeli miałeś wcześniej kłopoty w spłacie swoich kredytów i robiłeś to z opóźnieniem to nie dyskryminuje Cię to kredytowo. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem z którym uzgodnisz szczegóły spłaty pożyczki w Provident Polska.

 

 

 

Provident to wybór pożyczki gotówkowej z dogodnym dla Ciebie sposobem spłaty rat.

 

Do wyboru są dwie formy regulowania rat:

 • Spłacasz raty co tydzień przelewem bankowym na podane w umowie konto bankowe - w tym przypadku również pieniądze zostaną przelane na wskazanym przez Ciebie rachunek.
 • Spłata rat bezpośrednio u naszego przedstawiciela, który przyniesie osobiście gotówkę oraz co tydzień będzie odbierał raty kredytu - w tym przypadku nie musisz nawet wychodzić z domu aby uregulować płatności.

 

 

Pożyczka gotówkowa w Provident Olsztyn:

- szybka decyzja kredytowa

- tygodniowa spłata rat (w dogodnym dla Ciebie czasie)

- błyskawiczna dostawa gotówki

- brak ukrytych opłat i prowizji

 

 

 

Provident Olsztyn to szybkie i bez zbędnych formalności pożyczki dla każdego! Oferta dostępna w miejscowościach: Dąbrówka Mała, Dobrąg, Jedzbark, Kaplityny, Kierzbuń, Kierzliny, Klimkowo, Klucznik, Kołaki, Kobułcka, Dębowo, Droszewo, Dworzec, Dymer, Gęsikowo, Zameczek, Zarębiec, Zawada, Zazdrość Swobodna, Urbanowo, Wichrowo, Olsztyn, Wilki, Naglady, Naterki, Nowy Młyn, Parwółki, Pęglity, Węgajty,  Wołowno, Wrzesina, Żurawno. Wyślij wniosek przez internet i już dzisiaj ciesz się pieniędzmi. Provident - oferta kredytowa w Olsztynie została przez nas uzupełniona o pożyczkę chwilówkę, czyli produkt bankowy, który w ostatnim czasie cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów.  Olsztyńską chwilówkę może ubiegać się każda osoba, która ukończyła 18 rok życia. W przypadku tej oferty klienci nie muszą udokumentować swoich dochodów, wystarczy wypełnić formularz kontaktu.

 


Olsztyn - pożyczka chwilówka stanowi rozwiązanie problemów finansowych dla wielu osób. Klienci, którzy korzystają z pożyczek chwilówek cenią sobie komfort i minimum formalności jakie należy dopełnić aby otrzymać kredyt. Dla wielu osób, które poszukują w Olsztynie pożyczki Provident ważne jest aby otrzymać pożyczkę prosto do ręki. Jak dobrze wiemy niektóre banki wypłacają środki po weryfikacji klienta. Problem pojawia się wtedy, kiedy weryfikacja trwa dłużej niż jeden dzień. Klient, który musi wrócić do banku w celu podpisania umowy i pobrania środków ponosi dodatkowy koszt, nie tylko finansowy ale także traci cenny czas. Pożyczki chwilówki udzielane są praktycznie w ciągu kilkunastu minut. Podczas jednej wizyty klient jest w stanie przeczytać i podpisać umowę oraz odebrać pieniądze.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Artykuły

Kredyt z dopłatą

Preferencyjny kredyt z dopłatą rządową do odsetek (program "Rodzina na swoim") adresowany jest wyłącznie do małżeństw i osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko. Kredyt może być przeznaczony na zakup lub budowę domu lub lokalu mieszkalnego. Żeby dostać dopłatę, trzeba też spełnić dodatkowe warunki. I tak powierzchnia użytkowa kupowanego mieszkania nie może przekroczyć 75 m kw., a domu - 140 m kw., przy czym dopłata do odsetek obejmuje w pierwszym przypadku 50 m kw., a w drugim - 70 m kw. Oznacza to, że nadwyżkę w metrażu trzeba sfinansować samemu, czyli zapłacić po prostu pełne odsetki. W momencie podpisywania umowy kredytowej nie można mieć własnościowego mieszkania.

Kto może starać się o preferencyjny kredyt z dopłatami rządowymi:

 1. rodziny (małżonkowie jako współkredytobiorcy),
 2. osoby samotnie wychowujące dziecko - małoletnie lub uczące się, które nie ukończyło 25 lat,
 3. osoby samotnie wychowujące dziecko - na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na jego wiek).

Nowe zapisy w ustawie, umożliwiają przystąpienie do kredytu w celu zwiększenia zdolności kredytowej także innym osobom, które z osobami ubiegającymi się o kredyt preferencyjny z dopłatą są spokrewnione lub spowinowacone a mianowicie przez zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma, macochę lub teściów.

Osobie ubiegającej się o preferencyjny nie może przysługiwać tytuł prawny do mieszkania ani domu. Wykluczona jest również współwłasność. Dozwolone jest bycie najemcą mieszkania lub posiadanie spółdzielczego prawa lokatorskiego do niego - wówczas trzeba się zobowiązać do rezygnacji z niego w ciągu sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności nabytego mieszkania lub domu.

Podstawowe cele preferencyjnego kredytu z dopłatą rządową do oprocentowania:

 1. budowa domu jednorodzinnego
 2. zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość
 3. zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
 4. pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego
 5. wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny
 6. nadbudowa, przebudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego lub adaptacja budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Podstawowe parametry kredytu:

 1. Kredyt z dopłatami do odsetek jest udzielany tylko w walucie polskiej (PLN).
 2. Dopłaty do kredytu udzielane są przez 8 lat. Po 8 latach (gdy skończą się dopłaty) trzeba będzie płacić ratę w pełnej wysokości - wtedy jednak można kredyt zrefinansować
 3. W umowie kredytowej spłata kredytu nie może być indeksowana do zmiany kursów walut.
 4. Kwota kredytu preferencyjnego może być powiększona wyłącznie o jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem, do wysokości 2% kwoty kredytu przed doliczeniem jednorazowej i płatnej z góry składki ubezpieczenia kredytu preferencyjnego.
 5. Karencja w spłacie kredytu nie może być dłuższa niż 6 miesięcy.
 6. Spłata kredytu odbywać się będzie wyłącznie metodą równych rat kapitałowych (rata malejąca) lub równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet).

Ustawowe warunki udzielenia kredytu z dopłatą:

 1. Mieszkanie lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium RP.
 2. Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny składa pisemne oświadczenie, że nie przysługuje jej tytuł prawny do lokalu, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny.
 3. Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2.
 4. Cena zakupu mieszkania lub domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego na który został udzielony kredyt preferencyjny z dopłatami, nie mogą przekroczyć określonego limitu - ustalanego oddzielnie dla miast wojewódzkich i reszty województwa. Jego aktualne wartości dostępne są na stronie BGK.

Ustawowe warunki zastosowania dopłat:

 1. Podstawę naliczenia dopłaty stanowi pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego
 2. W przypadku, gdy powierzchnia dla lokalu mieszkalnego nie przekracza 50 m2, a dla domu jednorodzinnego 70 m2, jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia pozostającego do spłaty,
 3. W przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50 m2 i 70 m2, jako podstawę naliczenia dopłat przyjmuje się część zadłużenia pozostającego do spłaty stanowiącego iloczyn równowartości tego zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50 m2 (dla lokali)/ 70 m2 (dla domu) i powierzchni użytkowej finansowanego lokalu/domu jednorodzinnego.
 4. Dopłata stanowi równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu naliczania dopłaty.
 5. Stopa referencyjna stanowiąca podstawę do dofinansowania odsetek obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej trzymiesięcznego wskaźnika WIBOR z kwartału poprzedzającego dany kwartał, powiększona dodatkowo o 2 punkty procentowe. Aktualna stopa referencyjna dostępna jest na stronie BGK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREDYTY CHWILÓWKI

Pożyczki chwilówki - to kredyty przyznawane na krótki okres czasu, maksymalnie do 15 dni. Atrakcyjne oprocentowanie i prosta procedura uruchomienia pożyczki chwilówki sprawiają, że produkt ten cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów. Sprawdź najlepszą ofertę pożyczek chwilówek,

Chwilówki - szczegóły oferty

Oferta różnych pożyczek w miastach