provident

Prowident

Prowident

 

 

Pożyczka gotówkowa w Prowident jest kredytem skierowanym do klientów poszukujących pożyczki "na już". Poniżej zawarty formularz kontaktowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prowidenta. Po kilku minutach od wysłania formularza na wskazany przez Państwa nr telefonu oddzwoni nasz pracownik celem udzielenia Państwu odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli zainteresuje Państwa nasza oferta to jest możliwość, że jeszcze w dniu kontaktu z nami otrzymacie Państwo gotówkę pod wskazany adres zamieszkania lub na podany rachunek bankowy.

Prowident

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.

Prowident - formularz

 

 

 

 

 

 

---------------------- *** ----------------------

 

 

 

INFORMACJĘ KREDYTOWE W WYBRANYCH MIASTACH

 

W Słupsku pożyczki chwilówki Prowidenta oferowane są bez wymogu podpisywania umowy pożyczki gotówkowej przez współmałżonka. Oczywiście wszystko zależy od banku, w którym staramy się o kredyt. Brak wymogu podpisu współmałżonka jest wygodnym rozwiązaniem. Obecność współmałżonka przy podpisaniu umowy dostarczała dodatkowych trudności. Banki starają się ograniczyć formalności, zwłaszcza te instytucje, które oferują szybkie pożyczki dążą do uproszczenia procedury. Wiąże się to ze stylem życia klientów, którzy nie mają czasu na zbędne formalności. Z drugiej strony banki rywalizują między sobą w stworzeniu jak najbardziej atrakcyjnego produktu finansowego. Choć rolą współmałżonka jest tylko wyrażenie zgody na kredyt, poprzez podpisanie umowy, bez obowiązku dokumentowania dochodów, w praktyce wymagało to zaangażowania dwóch osób. W Słupsku pożyczki bez poręczycieli, te zawierane za okazaniem dowodu osobistego możliwe są bez zaangażowania współmałżonka.


Klienci, którzy zawierają w Jastrzębiu-Zdroju pożyczki chwilówki korzystają z tych instytucji, które wymagają minimum formalności. Wygoda, szybka i sprawna obsługa instytucji to w końcu to, czego oczekuje każdy klient. Przy pożyczkach chwilówkach Prowidenta nie wymaga się zazwyczaj zgody współmałżonka czy podawania informacji o majątku. Przypomnijmy, że niektóre banki proszą klientów o złożenie oświadczenia o wspólnocie majątkowej. Klient ma dwie możliwości. Po pierwsze może zadeklarować, że wraz ze współmałżonkiem posiada wspólnotę majątkową, czyli wszystko to co nabyli w trakcie ślubu jest ich wspólną własnością. Po drugie klient może zadeklarować rozdzielność majątkową. Stan taki regulowany jest aktem notarialnych i określa podział majątku małżonków. Jeżeli w momencie zawarcia kredytu istniała rozdzielność majątkowa, a współmałżonek wyraził zgodę na kredyt, oznacza to, że wierzyciel może przystąpić do egzekucji majątku obu osób.


Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje wszystkie umowy, zarówno te zawierane w Jeleniej Górze pożyczki chwilówki, te, określane mianem umów nienazwanych jak i te umowy, które mają swoje konkretne nazwy. Ustawa o kredycie konsumenckim ma tworzyć bardziej przejrzyste zasady zawierania umów a także chronić interesy wszystkich stron umowy. Ustawa, której podlegają także umowy o pożyczki gotówkowe Prowident, ulega zmianą, głównie w drodze dostosowywania do wymogów Unii Europejskiej. Na początku kwietnia 2011 roku Sejm uchwalił kolejną ustawę, która ma umożliwiać Polakom zaciąganie kredytów także w innych państwach Unii Europejskiej. Nowa ustawa wydłuża także termin na odstąpienie przez klienta od umowy w ciągu 14 dni. Ustawa wprowadza także nowy formularz kredytowy, który zawierać będzie wszystkie koszty związane z zaciągnięciem kredytu. Ma to ułatwić klientom podjęcie świadomej decyzji. Nowe przepisy likwidują maksymalny próg 5 proc. łącznej kwoty wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Artykuły

Przy kredycie dla firm banki oprócz standardowych dokumentów wymagają także dokumentów określających status ekonomiczno-finansowy czy proszą o dokumenty dotyczące zabezpieczenia kredytu na finansowanie inwestycji. Firma, która będzie starać się o otrzymanie kredytu musi określić swój status prawny. W tym celu należy przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS oraz zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON. Należy także pamiętać o przygotowaniu koncesji i zezwoleń, jeżeli prowadzenie naszej działalności tego wymaga. Jeżeli o kredyt stara się spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prawdopodobnie bank poprosi o przedstawienie umowy spółki. Jeżeli o kredyt stara się rolnik należy przygotować się na przedstawienie dokumentów, z których będzie wynikał fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dodatkowo przydatny może okazać się nakaz płatniczy z Urzędu Gminy bądź z Urzędu Skarbowego. W celu przedstawienia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy potrzebna może być karta podatkowa w przypadku płatników VAT, ryczałt ewidencjonowany lub księga przychodów i Rozchodów. Firma może zostać poproszona o przedstawienie dokumentów dotyczących zabezpieczenia kredytu na finansowanie inwestycji. W tym celu przedstawić można dokument, który stwierdzi, jaka jest wartość zakupywanych środków. Należy pamiętać, że kredyt przeznaczony jest na finansowanie inwestycji, które związane są z działalnością firmy. Bank odmówi kredytowania, jeżeli uzna, że przedmiot kredytu nie jest związany z działalnością firmy. Bank może także odmówić udzielenia kredytu na zakup np. maszyn od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

 


Kredyt dla firmy

 

Wealth Solutions

Wealth Solutions zajmuje się kreacją i dystrybucją produktów strukturyzowanych. Ich misją jest kreowanie nowoczesnej filozofii inwestowania za pomocą najlepiej opracowanych rozwiązań na rynku finansowym. Nie jest to ani bank ani fundusz inwestycyjny czy towarzystw ubezpieczeniowe. Na rozwiniętych rynkach finansowych spółki takie jak Wealth Solutions określa się mianem butiku inwestycyjnego. Ich produkty tworzone są we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i czołowymi instytucjami finansowymi na świecie. W ciągu roku działalności Wealth Solutions zdobyło zaufanie kilku tysięcy klientów, którzy zainwestowali w ich produkty ponad 51 mln zł. W pierwszym półroczu 2008 roku stali się trzecim pośrednikiem (za Open Finance i Expanderem) pod względem wartości zainwestowanych przez Klientów środków. By stworzyć najlepsze produkty dla swoich Klientów, Wealth Solutions współpracuje z wiodącymi bankami inwestycyjnymi, a także z towarzystwami ubezpieczeniowymi takimi jak Allianz Polska Życie, Europa Życie czy Royal Polska. Ma to na celu zaoferowanie jak najlepszych gwarancji bezpieczeństwa dla osób inwestujących. Co zyskuje klient? Bezpieczeństwo (powierza środki podlegającemu nadzorowi finansowemu towarzystwu ubezpieczeniowemu) oraz szansę na zysk wolny od podatku Belki (ich produkty strukturyzowane mają formę prawną ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie). Redakcja ekonomiczna miesięcznika Home&Market przyznała Wealth Solutions Order Finansowy 2009 za najlepszy produkt skierowanym do przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, w kategorii produkt strukturyzowany.

Atuty Wealth Solutions:

*  Szerokie możliwości inwestycyjne

*  Gwarancja zachowania kapitału

*  Renomowani partnerzy

*  Bezpieczeństwo

*  Elastyczność

*  Niskie koszty

 

Dział Corporate Finance w Wealth Solutions gwarantuje:

* Ocenę projektu

Przeprowadzimy wstępną ocenę projektu z wyliczeniem ratingu dla firmy i klasy ryzyka dla inwestycji*

* Analizę finansową

Dokonamy analizy finansowej planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pozwalającą określić optymalną metodę jego finansowania

*  Szeroką paletę produktów

Mamy dostęp do ofert banków oraz innych instytucji finansujących przedsięwzięcia biznesowe, co pozwoli wybrać najlepszą ofertę dla Państwa firmy. Współpracujemy ze wszystkimi wiodącymi bankami na rynku. Dysponujemy pełną paletą produktów biznesowych (kredyty inwestycyjne, obrotowe, refinansowe, konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne, plany finansowe)

*  Sporządzenie biznesplanu

Przygotowujemy lub modyfikujemy biznesplany z uwzględnieniem specyfiki banku, do którego będą kierowane i charakteru inwestycji, które opisują.


*  Oszczędność czasu

Na podstawie dokumentacji projektu wybieramy tylko te banki, w których istnieje szansa uzyskania kredytowania  i dla nich przygotowujemy  dokumentację  kredytową . Prowadzimy i nadzorujemy cały proces analizowania wniosku kredytowego.


*  Dyspozycyjność

Spotkania w celu omówienia projektu, podpisania dokumentów etc organizujemy w miejscu wybranym przez Państwa Firmę.


*  Obsługę posprzedażową

W szczególności dla firm nie posiadających rozbudowanych działów finansowych pomagamy w kontaktach z bankiem w trakcie spłaty zaciągniętych zobowiązań

KREDYTY CHWILÓWKI

Pożyczki chwilówki - to kredyty przyznawane na krótki okres czasu, maksymalnie do 15 dni. Atrakcyjne oprocentowanie i prosta procedura uruchomienia pożyczki chwilówki sprawiają, że produkt ten cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów. Sprawdź najlepszą ofertę pożyczek chwilówek,

Chwilówki - szczegóły oferty

Oferta różnych pożyczek w miastach